Regulamin i polityka prywatności

Regulamin Konkursu: „Mamy e-sklep”

Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Mamy e-sklep” (zwanym dalej Konkursem).

2.    Konkurs organizowany jest przez portal Mamo Pracuj – www.mamopracuj.pl (reprezentowany przez Joanna Gotfryd Mamozarabiaj.pl) zwany dalej Organizatorem.

3. Głównym sponsorem nagród w konkursie jest Platforma iStore.pl.

4. W Konkursie swój udział mają także Partnerzy, którzy wspierają działania konkursowe w tym także poprzez ufundowanie nagród dodatkowych. Lista Partnerów na dzień 28 lutego 2014 r.:

 • Power Media SA (iFirma)
 • Fanpoint Sp. z o.o.
 • Traffic Trends Sp. z o.o.
 • Implix sp. z o.o. (GetResponse)

Organizator zaznacza, iż lista partnerów może ulec zmianie w trakcie trwania Konkursu.

5.    Konkurs przeprowadzony zostanie na stronie internetowej www.mamye-sklep.mamopracuj.pl oraz www.mamyesklep.pl w terminie od 10 marca 14 kwietnia 2014 r.

6. Konkurs ma na celu zaprezentowanie możliwości prowadzenia sklepów internetowych, jako jednej z ciekawych/i bezpiecznych opcji powrotu/rozpoczęcia aktywności zawodowej przez mamę, w formie własnej firmy. Wraz z konkursem prowadzona będzie akcja edukacyjno-informacyjna na temat najważniejszych zasad prowadzenia e-sklepu.

7.  Regulamin określa tryb przeprowadzenia konkursu oraz zasady przyznania nagród, zwanymi dalej „Nagrodami” osobom wyróżnionym w Konkursie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych nadesłanych przez Uczestniczki Konkursu w celu ich publikacji w mediach w ramach podsumowania konkursu, w tym na stronach internetowych oraz swoim profilu w serwisie Facebook oraz na stronach i profilach facebookowych Partnerów i Patronów medialnych.

§1

Zasady Konkursu

1. Uczestniczkami Konkursu mogą być wszystkie mamy zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W drodze wyjątku uznaje się, iż kobieta oczekująca dziecka także może wziąć udział w Konkursie, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tej informacji do Organizatorów konkursu.

2. Uczestniczki Konkursu mogą wziąć udział (a tym samym zarejestrować się) w jednej z dwóch kategorii konkursowych:

I) „Mam już e-sklep” – Pierwsza kategoria konkursowa przeznaczona dla kobiet/matek, które prowadzą już własne sklepy internetowe. Ważne jest, aby były właścicielkami lub współwłaścicielkami ww. sklepu internetowego. Nie ma znaczenia w jakiej branży sklep działa.

II) „Mam pomysł na e-sklep” – Druga kategoria konkursowa przeznaczona jest dla kobiet/matek, które mają pomysł na swój własny sklep internetowy i są gotowe do jego założenia w niedługim czasie. Nie ma znaczenia branża sklepu ani też fakt posiadania już własnej firmy. Jednakże odbiór nagrody będzie wymagał założenia własnej działalności gospodarczej (lub innej formy prawnej) umożliwiającej prowadzenie sklepu internetowego.

3. W formularzach rejestracyjnych podany jest zarówno zakres danych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie, jak również maksymalna liczba  znaków ze spacjami, w jakich muszą zmieścić odpowiedzi na pytania. Zależnie od kategorii konkursowej istnieje możliwość załączenia jednego lub więcej zdjęć/ilustracji.

4. Każda uczestniczka może przysłać jedno zgłoszenie swojego udziału dla każdej z Kategorii.

5. W przypadku gdy uczestniczka zgłosi się do udziału w obu kategoriach może otrzymać wyłącznie nagrodę w jednej kategorii.

6. Jednocześnie ustala się, że: zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestniczkę zapewnienia o tym, że Uczestniczka zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść, i że spełniają warunki opisane w §1 punkt 1.

§2

Termin i procedura zgłoszeń

1. Konkurs trwa od 10 marca do 14 kwietnia 2014 roku.

2. Prace konkursowe należy przesłać za pośrednictwem platformy konkursowej zamieszczonej na stronie www.mamye-sklep.mamopracuj.pl za pomocą specjalnego formularza w nieprzekraczalnym terminie 14 kwietnia 2014 r. (do godziny 23:59).

3. Prace przesłane w innej formie i poza terminem konkursu nie będą brane pod uwagę.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych umożliwiających identyfikacje Uczestniczki i pozwalające na dostarczenie ewentualnych nagród.

§3

Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród

1. W celu wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła Jury, które dokona oceny prac. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości.

2. Przy ocenie nadesłanych prac konkursowych brana będzie pod uwagę przede wszystkim:

I) Dla Kategorii „Mam e-sklep” – pomysłowość w zaprezentowaniu swojego e-sklepu, a także jakość odpowiedzi na pytania w formularzu.

II) Dla kategorii „Mam pomysł na e-sklep” – realność założeń biznesowych i przemyślany pomysł na e-sklep, a znajomość rynku w obszarze działań sklepu.

3. Jury wyłoni laureatki Konkursu w drodze głosowania.

4. Przy ocenie prac konkursowych w Kategorii I – „Mam e-sklep”,  Jury weźmie pod uwagę głosy oddane przez internautów, na platformie internetowej www.mamye-sklep.mamopracuj.pl, jednak nie będą one kryterium decydującym.

5. Dodatkową nagrodę otrzyma uczestniczka Konkursu, której sklep internetowy zdobędzie najwyższą liczbę głosów w głosowaniu internautów. Głosowanie zakończy się wraz z zakończeniem naboru prac do Konkursu. (14.04.2014 r. o godzinie 23:59).

6. Głosowanie Internautów zabezpieczone jest zarówno po cookies jak i adresie IP komputera co oznacza, że można oddać jeden głos na każdy ze sklepów dziennie. Nie ma ograniczeń w liczbie sklepów na jakie można oddać głos w ciągu dnia.

7. Jury ogłosi swoją decyzję do 30 kwietnia br.

8. Decyzja Jury co do oceny zgłoszeń oraz przyznania nagrody jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§4

Nagrody o łącznej wartości ok. 40 024,00 zł brutto*.

1.  Kategoria Konkursu I: „Mam e-sklep”

Pakiet nagród za 1. miejsce:

 • pełny pakiet doradztwa sprzedażowego/marketingowego dla już istniejącego sklepu świadczony przez specjalistów iStore.pl oraz możliwość przeniesienia sklepu na platformę iStore.pl + 12 miesięcy bezpłatnej opcji korzystania o wartości 883 zł brutto.
 • pełny pakiet reklamowy na www.mamopracuj.pl (artykuł sponsorowany, banery, mailing) o wartości 750 zł brutto.
 • od firmy Traffic Trends roczny darmowy pakiet pozycjonowania na długi ogon oraz 5 fraz ogólnych. A dodatkowo zestaw usług marketingu internetowego a w tym: raporty optymalizujące sklep pod kątem wyszukiwarek, strategie komunikacji w Social Media, testową kampanię AdWords, wsparcie techniczne przy tworzeniu kont społecznościowych. Łączna wartość nagród to 3198 zł brutto.
 • od firmy Fanpoint roczny bezpłatny dostęp do wszystkich aplikacji na Facebooka, Twittera i Instagrama dla jednej strony fanowskiej o wartości 3100 zł brutto
 • od firmy Power Media darmowe usługi biura rachunkowego na rok o wartości 1107 zł brutto.
 • od firmy Implix roczny bezpłatny dostęp do systemu e-mail marketingu GetResponse o wartości 3247 zł brutto.

Pakiet nagród za 2. miejsce:

 • pełny pakiet doradztwa sprzedażowego/marketingowego dla już istniejącego sklepu świadczony przez specjalistów iStore.pl oraz możliwość przeniesienia sklepu na platformę iStore.pl + 6 miesięcy bezpłatnej opcji korzystania o wartości 515 zł brutto.
 • pełny pakiet reklamowy na www.mamopracuj.pl (artykuł sponsorowany, banery, mailing) o wartości 750 zł brutto.
 • od firmy Traffic Trends półroczny darmowy pakiet pozycjonowania na długi ogon oraz 5 fraz ogólnych. A dodatkowo zestaw usług marketingu internetowego a w tym: raporty optymalizujące sklep pod kątem wyszukiwarek, strategie komunikacji w Social Media, testową kampanię AdWords, wsparcie techniczne przy tworzeniu kont społecznościowych. Łączna wartość nagród to 1722 zł brutto.
 • od firmy Fanpoint półroczny bezpłatny dostęp do wszystkich aplikacji na Facebooka, Twittera i Instagrama dla jednej strony fanowskiej o wartości 1776 zł brutto.
 • od firmy Power Media darmowe usługi biura rachunkowego na pół roku o wartości 590 zł brutto.
 • od firmy Implix półroczny bezpłatny dostęp do systemu e-mail marketingu GetResponse o wartości 1623 zł brutto.

Nagroda za 3. miejsce:

Tablet o wartości 750 zł brutto.

2.  Kategoria Konkursu II: „Mam pomysł na e-sklep”

Pakiet nagród za 1. miejsce:

 • pełny pakiet doradztwa sprzedażowego/marketingowego dla już istniejącego sklepu świadczony przez specjalistów iStore.pl oraz możliwość przeniesienia sklepu na platformę iStore.pl + 12 miesięcy bezpłatnej opcji korzystania o wartości 883 zł brutto.
 • pełny pakiet reklamowy na www.mamopracuj.pl (artykuł sponsorowany, banery, mailing) o wartości 750 zł brutto.
 • od firmy Traffic Trends roczny darmowy pakiet pozycjonowania na długi ogon oraz 5 fraz ogólnych. A dodatkowo zestaw usług marketingu internetowego a w tym: raporty optymalizujące sklep pod kątem wyszukiwarek, strategie komunikacji w Social Media, testową kampanię AdWords, wsparcie techniczne przy tworzeniu kont społecznościowych. Łączna wartość nagród to 3198 zł brutto.
 • od firmy Fanpoint roczny bezpłatny dostęp do wszystkich aplikacji na Facebooka, Twittera i Instagrama dla jednej strony fanowskiej o wartości 3100 zł brutto
 • od firmy Power Media darmowe usługi biura rachunkowego na rok o wartości 1107 zł brutto.
 • od firmy Implix roczny bezpłatny dostęp do systemu e-mail marketingu GetResponse o wartości 3247 zł brutto.

Pakiet nagród za 2. miejsce:

 • pełny pakiet doradztwa sprzedażowego/marketingowego dla już istniejącego sklepu świadczony przez specjalistów iStore.pl oraz możliwość przeniesienia sklepu na platformę iStore.pl + 6 miesięcy bezpłatnej opcji korzystania o wartości 515 zł brutto.
 • pełny pakiet reklamowy na www.mamopracuj.pl (artykuł sponsorowany, banery, mailing) o wartości 750 zł brutto.
 • od firmy Traffic Trends półroczny darmowy pakiet pozycjonowania na długi ogon oraz 5 fraz ogólnych. A dodatkowo zestaw usług marketingu internetowego a w tym: raporty optymalizujące sklep pod kątem wyszukiwarek, strategie komunikacji w Social Media, testową kampanię AdWords, wsparcie techniczne przy tworzeniu kont społecznościowych. Łączna wartość nagród to 1722 zł brutto.
 • od firmy Fanpoint półroczny bezpłatny dostęp do wszystkich aplikacji na Facebooka, Twittera i Instagrama dla jednej strony fanowskiej o wartości 1776 zł brutto.
 • od firmy Power Media darmowe usługi biura rachunkowego na pół roku o wartości 590 zł brutto.
 • od firmy Implix półroczny bezpłatny dostęp do systemu e-mail marketingu GetResponse o wartości 1623 zł brutto.

Nagroda za 3. miejsce:

Tablet o wartości 750 zł brutto.

* Wszystkie wartości nagród są wartościami brutto z uwzględnieniem rabatów udzielonych przez sponsorów nagród, dlatego mogą różnic się od cennika poszczególnych usług każdej z firm.

3.  Organizator przewiduje także pulę nagród pocieszenia, o których informować będzie w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu.

4. Organizator zastrzega także, że pula nagród może ulec zwiększeniu.

5. Nagroda konkursowa może zostać wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem (§4 punkt 1, 2 i 3), bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

6. Jedna uczestniczka może otrzymać jedną nagrodę główną w Konkursie.

7. Uczestniczka Konkursu nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełniła któregokolwiek z warunków określonych w § 1 niniejszego Regulaminu. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§5

Ogłoszenie wyników

1. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Organizatora oraz profilu na Facebooku a także na wybranych stronach patronów medialnych Konkursu.

2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej mailowo lub telefonicznie.

§6

Wydawanie nagród

1. Nagrody w postaci rzeczowej o zostaną wysłane zwycięskim Uczestniczkom za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na koszt Organizatora konkursu. Wysyłka nastąpi na adres wskazany przez Laureatkę w zgłoszeniu konkursowym.

2. W przypadku nagród w postaci usług, nagrody zostaną przekazane po indywidualnych ustaleniach z Laureatkami Konkursu. Organizator skontaktuje się z Laureatkami w terminie maksymalnie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w celu uzgodnienia szczegółów.

3. Zwyciężczynie nagród opisanych w §6 pkt. 1 i 2 zobowiązane są do opłacenia podatku zgodnie z przepisania prawa.

3. Podatek o którym mowa w §6 pkt. 3 musi zostać opłacony w ciągu 4 tygodni (czterech tygodni) od dnia otrzymania informacji o przyznaniu nagrody. W przypadku niedotrzymania tego terminu nagroda przepada.

4. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników konkursu lub dokonania wpłaty należnego podatku (dla nagród rzeczowych o większej wartości).

5. Potwierdzeniem odbioru nagród jest stosowne oświadczenie o jej odbiorze przesłane do Organizatora.

6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez Nagrodzoną adresu lub innych danych, przy użyciu których przekazywano powiadomienie o wygranej.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Nagrodzoną danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji Uczestniczki Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

8. W przypadku niewydania nagród w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, nagrody pozostają własnością Organizatora.

§ 7

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestniczek przetwarzane są w celu ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania nagród zwycięskim Uczestniczkom oraz wykonania innych obowiązków wynikających z regulaminu (np. kontakt z Uczestniczką) oraz do celów podatkowych i księgowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestniczki dobrowolnie, i są niezbędne do wydania nagród. Uczestniczki w drodze odrębnego oświadczenia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych wyłącznie przez administratora portalu www.mamopracuj.pl. Uczestniczki mają prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Regulamin zaakceptowany 28 lutego 2014 roku z późniejszymi zmianami.